Vacuumsugning

Med våra mobila sugar, även kallad sugbil tar vi hand om material som oftast ses som jobbiga, blöta eller dammiga. Sugbilen har en räckvidd på 100-200 meter från där sugbilen kan stå parkerad och slang upp till 8” kan användas. Vanligtvis är sugbilen utrustad med slang upp till 6” och en räckvidd upp till 60 meter från där sugbilen kan stå parkerad.

Våra sugbilar är utrustade med en monopump som trycker upp till 6 Bar och kan användas till att flytta flytande materia.

På Pappers-, massa- och fjärrvärmeindustrin finns ett brett användningsområde, flexibiliteten med olika längder och dimensioner på slang gör att vi kan avlägsna oönskat material från trånga och svåråtkomliga områden. Samt att större områden, så som pannor och cisterner kan tömmas från material på ett effektivt sätt.

Inom byggindustrin är sugbilen ett välkommet hjälpmedel som förenklar avlägsnandet utav oönskat material inför, under eller efter renoveringar samt nyproduktioner. Lösullsisolering, spån, singel, betong med mera är något vi stöter på dagligen.

Avlägsnande av material från vindar, trossbottnar och husgrunder under renoveringar eller vattenskador åt byggföretag eller privatpersoner är något vi har stor erfarenhet utav.

Vi erbjuder rotavdrag för dessa tjänster.

Sugbil