PF Industriservice AB

Företaget erbjuder tunga saneringstjänster inom pappers- och massaindustrin, fjärrvärmeindustrin och byggindustrin. I vår maskinpark har vi sugbilar, högtryckspumpar med flöden från 12 Liter/Min till 262 Liter/Min och tryck från 150 Bar till 3200 Bar. Samt blästeraggregat för sand-, vatten- och kolsyreisblästring.

Med vår maskinpark kan vi erbjuda tjänster så som vaccumsugning, högtrycksspolning, vattenbilning, torrblästring, våtblästring, vattenblästring, kolsyreisblästring samt mindre rivningsarbeten. Vi arbetar även mot byggföretag och privatpersoner med att suga rent vindar, trossbotten och husgrunder. Vi erbjuder möjlighet till rot- och rutavdrag.

Mer information om våra tjänster hittar du under respektive flik på hemsidan.

Vacuumsug

Blästring

Högtrycksspolning

Vårat huvudsakliga arbetsområde är Hälsingland i Gävleborg Län men uppdrag hos kunder upp till 70mil bort förekommer.

Om du har frågor så kontakta oss, kontaktuppgifter finns under fliken kontakt.