PF Industriservice

Transportor2PF Industriaservice är ett industrisaneringsföretag med säte i Hudiksvall.
Vi tillhandahåller industritjänster och torr-is(kolsyreis) tillverkning/försäljning.

Just nu håller vi på att lansera en ny hemsida men vi nås precis som vanligt på:

E-post: info@pfindustriservice.se

Telefon: 070-275 29 50