Om PF Industriservice AB

Företaget grundades av Anders Persson under mitten utav 2000-talet med Hudiksvall som säte och erbjuder Industri- och byggsaneringstjänster så som vacuumsugning, högtrycksspolning, sand-, vatten-, kolsyreblästring samt mindre rivningsarbeten.

I företaget finns över 30 års erfarenhet inom branscherna och visionen är att erbjuda tjänster till kund med gott resultat och god service. För att säkerställa visionen utbildas personal kontinuerligt för vår utrustning och våra arbetsuppgifter.

Vi erbjuder dygnet runt jour vid akuta behov.

sugbil