Högtrycksspolning

Med våra högtryckspumpar med tryck från 150 Bar till 3200 Bar och vattenflöden från 12 Liter/Min till 262 Liter/Min har vi ett brett användsningsområde inom branscherna.

Inom pappers-, massa- och fjärrvärme industrin används metoden för att spola rent rörledningar och värmeväxlare från beläggninar och igensättningar. En bred maskinpark och stora valmöjligheter utav spolverktyg ger oss möjlighet att spola rent de flesta rörledningar och värmeväxlare.

Tankrengöring eller cisternrengöring inför besiktningar eller ombyggnation kan utföras utav en tankrengöringsrobot som drivs utav en högtryckspump för att spolar rent golv, väggar och tak. Vid punkinstatser i tankar eller cisterner använder vi oss utav handhållna högtryckspistoler.

Vattenbilning kan appliceras inom pappers-, massa-, fjärrvärme- och byggindustrin för att selektivt ta bort skadad betong inför omgjutningar eller lagningar i konstruktioner som är känsliga mot sprickbildning.

Lång erfarenhet inom området ger oss goda förutsättningar att utveckla och förbättra användandet utav vår utrustning för att effektivisera arbetet.

hogtrycksspolning