Blästring

Sandblästring

En rengöringsmetod som lämpar sig vid bland annat rengöring inför inspektioner i soda-, bark- och fjärrvärmepannor. Metoden är även effektiv på betong inför omgjutning för bättre vidhäftning samt avlägsning av färg och rost på stålkonstruktioner inför omålning.

Vattenblästring

En miljövänlig rengöringsmetod som effektivt avlägsnar färg och smuts, lämpar sig främst på stål och betong.

Kolsyre-Isblästring

Miljövänlig och livsmedelklassad rengöringsmetod som varken tillför fukt eller ytterligare restprodukter. Metoden är användbar i utrymmen där varken fukt eller blästersand kan tillföras.

Valet utav metod sker i samråd med beställare, beroende på vad som skall blästras bort samt i vilken miljö blästringsarbetet sker kommer avgöra vilken metod som rekommenderas.

Transportor2