Vacuumsug

SugbilMed vår mobila sug, även kallad sugbil tar vi hand om material som oftast ses som jobbiga, blöta eller dammiga. Sugbilen har en räckvidd på 100-200m från där sugbilen kan stå parkerad och slang upp till 8” kan användas. Vanligtvis är sugbilen utrustad med slang upp till 6” och en räckvidd upp till 60m från där sugbilen kan stå parkerad. Monopump finns monterad på våra sugbilar som kan användas till att flytta flytande material. Pumpen pumpar upp till 6 Bar.

På pappers-, massa- och fjärrvärme industrin finns ett brett användningsområde för en sugbil. Flexibiliteten i olika längder och dimensioner på slang gör att vi kan avlägsna oönskat material från trånga och svåråtkomliga områden. Samt att större områden, så som pannor och cisterner kan tömmas från materialet på ett effektivt sätt.

Inom byggindustrin är sugbilen ett välkommet hjälpmedel som förenklar avlägsnandet utav oönskat material inför, under eller efter renoveringar samt nyproduktioner. Lösullsisolering, spån, singel, betong med mera är något vi stöter på dagligen.