Högtrycksspolning

hogtrycksspolningMed högtryckspumpar med tryck från 150 Bar till 3200 Bar och ett vattenflöde från 12 L/Min till 262 L/Min ger oss ett brett användningsområde inom branscherna.

Inom pappers-, massa- och fjärrvärme industrin används metoden för att spola rent rörledningar, värmeväxlare och cisterner från beläggningar eller igensättningar.

Vattenbilning kan appliceras inom både pappers-, massa- och fjärrvärme industrin för att avlägsna betong inför omgjutningar eller lagningar i konstruktioner som är känsliga mot sprickbildningar.

Lång erfarenhet inom området ger oss goda förutsättningar att utveckla och förbättra användandet utav utrustningen för att effektivisera arbetet.