Blästring

Transportor2Sandblästring

En rengöringsmetod som lämpar sig vid rengöring inför inspektioner i soda-, bark- och fjärrvärmepannor. Metoden är även effektiv på betong inför omgjutning för bättre vidhäftning samt stålkonstruktioner inför ommålning.

Vattenblästring

En miljövänlig rengöringsmetod som effektivt avlägsnar färg och smuts. Vattenblästring lämpar sig på främst stål och betong.

Kolsyre-Isblästring

Ytterligare en miljövänlig rengöringsmetod som varken tillför fukt eller ytterligare restprodukter. Metoden är användbar i utrymmen där varken fukt eller sand kan tillföras.
Går ej att avlägsna gravrost med isblästring. Valet utav metod sker i samråd med beställare, beroende på vad som skall blästras bort samt i vilken miljö blästringen sker kommer avgöra vilken metod som rekommenderas.