Sandblästring

Vi utför professionell sandblästring av konstruktioner i metall och andra material

Vi utför professionell sandblästring. Blästring är en effektiv rengörings- och ytbehandlingsmetod som innebär att man med sand under högt tryck och sylvass precision, behandlar diverse, annars ofta svårbehandlade ytor. Med vår hjälp blir rengöringsprocessen snabb, effektiv och smidig – och alltid med bästa tänkbara resultat.

Sandblästring innebär att sand slungas från ett munstycke med högt lufttryck mot en yta som nöts ned. Metoden är t. ex. effektiv till rengöring inför inspektioner i Soda-, Bark- och Gaspannor

 


Inspektionsblästring i en Sodapanna