Högtrycksspolning

Högtrycksspolning och vattenskärning i betong och metall

Högtrycksspolning är en väldigt användbar metod när de kommer till rengörning. Tillämpas på och i exempelvis cisterner, rör och sodapannor. Metoden kan även användas till att skära bort betong och skära hål i cisterner.

Med våra spolbilar kan vi utföra många typer av högtrycksspolningar. Vi spolar bland annat ledningar och rör, kulvertar, vägtrummor och industriavloppsledningar,