Sug-Pump2
bild3
bild5

PF Industriservice – bygg och industrisanering i Hudiksvall Söderhamn Ljusdal Gävle Sundsvall och Bollnäs

Torrsugning/ Vakuumsugning

Torrsugning/ Vakuumsugning är väldigt användbar när de kommer till grovrengörning. Den används exempelvis mycket på pappers och massaindustrin i mesaugnar, sodapannor, barkpannor och cisterner.

Sandblästring

Sandblästring innebär att sand slungas från ett munstycke med högt lufttryck mot en yta som nöts ned. Metoden är användbar för att rengöra exempelvis soda-, bark- och gaspannor från sot och slagg.

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är en användbar rengöringsmetod. Exempelvis cisterner, rör och soda-, bark- och gaspannor. Metoden kan även användas till att skära bort betong och skära hål i cisterner.

Isblästring/ Kolsyreblästring

Kolsyreisblästring/ isblästring är en relativt ny metod för rengörning av detaljer och maskiner. Processen är en mycket miljövänlig, effektiv samt tidsbesbarande rengörningmetod. PF Industriservice tillverkar och säljer kolsyreis.